Després de 3.500 milions d’anys d’evolució de la vida, el genoma de l’Homo Sapiens només arriba a ser el seixanta per cent del d’Oryza Sativa, l’espècie dominat, sense cap dubte, al planeta Terra

Anuncis