De Santiago Rusiñol en “Màximes i mals pensaments” (1927):

“Al que va inventar l’alcohol se li hauria de fer un monument. Als tristos els fa tornar alegres i als dolents els fa tornar idiotes”

I la “coplilla” corresponent:

“Vino que del cielo vino,
Vino con tanto primor,
que al hombre sin saber letra,
le hizo predicador”

Anuncis