IMPULS

Va ser una poc pensada bogeria
aquell impuls foll de dir-te: vine.

Però no hi haurà retret possible
independentment d’allò que passe
(o deixe de passar) si vens (o no)

Tant si és que no com potser si
estarem empatats a estupidesa

Anuncis