FESTES PATRONALS

Els bous eren vaques,
el vi no massa bo,
poca cosa les traques,
pixadors de cartó,

les floretes pansides,
bruts els carrerons,
banderoles baixetes,
tacats els mocadors,

la cervesa calenta
i de plàstic el got,
massa gel a la copa,
de marraixa l’alcohol;

però aquella nit els joves
rodolaven els cantons
i nosaltres dos anàvem
encara més que meló!

Anuncis