D’UN ARBRE I UN PAÍS

Que t’han fet, amic meu?
Quin mal has de pagar?

Ginjoler sense punxes
sotmés, domesticat i dòcil
de les teues rames flonges
pengen foscos fruits
com bales sense pistola.

Anuncis